Johan Ferlin, dirigent

Niels Bernaerts, jeugddirigent

MEDEWERKERS

HET BESTUUR


Filip Geenen, voorzitter
Jan Besbrugge, ondervoorzitter

Joachim Jacob, secretaris

Josiane Sachem, penningmeester

Klaas Lievens
Ruth Declercq
Brechtje de Haas

Mathias De Mesmaeker